Antitype, (gr. anti- + type), modbillede; gengivelse af et forbillede; kopi.