Antistatisk, (gr. anti- + statisk), som bortleder el. modvirker statisk elektricitet.