Antisocial adfærd, adfærd, præget af brud på sociale normer i form af voldelig aggressivitet over for andre mennesker og destruktivitet over for ting. Adfærden kan hos børn være led i den psykiske lidelse, som kaldes adfærdsforstyrrelse. Nogle børn med antisocial adfærd er kun socialt tilpassede i antisociale miljøer, fx i bander, andre er generelt socialt utilpassede.