Antiskop, (gr. anti- + -skop), apparat til manuel billedkopiering i forskellige størrelsesforhold (tegneepiskop).