Antisabbatarier, dvs. modstandere af sabbaten, kaldtes i oldkirken de, der var mod at overføre reglerne for den jødiske sabbat til også at gælde for søndagens overholdelse; i 1800-t. blev betegnelsen også brugt om en engelsk bevægelse, der ville helligholde hver dag.