Antipode, person eller sted, som befinder sig på et diametralt modsat sted på Jorden.