antipartikel

Antipartikel, i fysikken en elementarpartikel, som er nært beslægtet med sin tilhørende partikel, men som i visse henseender opfører sig modsat denne. Ved sammenstød mellem partikel og antipartikel sker oftest en annihilation, hvorved energi frigøres. Partikel og antipartikel har ens værdier for masse og spin. De elektriske ladninger er af samme størrelse, men har modsat fortegn. Visse elektrisk neutrale partikler er identiske med deres antipartikel.

Elektronens antipartikel kaldes en positron og er positivt elektrisk ladet. Den blev forudsagt i 1931 som en konsekvens af kvantemekanik og relativitetsteori (se Diracs hulteori og feltteori). De to atomkernepartikler, proton og neutron, er eksempler på partikler opbygget af kvarker; deres antipartikler, antiproton og antineutron, er opbygget af antikvarker.

Antipartikler fremstilles kunstigt ved pardannelse, fx ved at en stråle af partikler med høj energi bremses i en kobberplade, hvorved talrige partikel-antipartikel-par dannes.

De fleste elementarpartikler og deres antipartikler opfører sig som små magneter. Styrken af disse, det magnetiske moment, er den samme for partikel og antipartikel, men nordpolerne på dem er orienteret modsat i forhold til partiklernes spinretninger.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig