Antiparallelkobling, forbindelse af to elektriske komponenter mellem de samme to tilslutningspunkter, men med modsat orientering; fx to parallelle, modsatrettede dioder, som benyttes til overspændingsbeskyttelse i et kredsløbs indgang.