Antipapisme, (gr. anti- + fr. papisme, af lat. papa), pavefjendtlig lære.