Antinomi, modsigelse, paradoks; af filosoffen Kant især brugt om modsigelser, der opstår, når fornuften overskrider grænserne for den mulige erfaring, fx i metafysiske spekulationer over sjælens natur.