Antilegomenon, (gr. omstridt skrift), skrift, som ikke anses for ægte.