Antikvar, ældre betegnelse for forsker, der beskæftiger sig med oldtiden. Bruges i dag i visse stillingsbetegnelser inden for bl.a. museumsvæsenet; se også rigsantikvar.