Antikvar, (lat. antiquarius 'fortidselsker', af antiquus 'gammel'), d.s.s. antikvarboghandler. I ældre tid var antikvar betegnelse for en oldforsker, og endnu bruges den i visse stillingsbetegnelser inden for frednings- og museumsvæsen; se også rigsantikvar.