Antikonceptionel, (gr. anti- + lat. konception + fr. -el), befrugtningshindrende; svangerskabsforebyggende.