Antikatode, (gr. anti- + katode), anoden i et røntgenrør.