Antigorit, (efter dalen Antigora i Norditalien og -it), hvidt eller svagt grønligt mineral med fibret struktur. Massefylde 2,6 g/cm3; hårdhed 21/2-31/2. Antigorit krystalliserer monoklint, og det har sammensætningen Mg3Si2O5(OH)4. Mineralet klassificeres som et mineral i serpentingruppen sammen med bl.a. chrysotil. Det dannes ved metamorfose af ultramafiske bjergarter og dolomit. Antigorit anvendes som asbest.