Antifoulingmaling, (af gr. anti- og eng. fouling 'forurening'), maling, der anvendes til beskyttelse af skibe mod begroning (fouling), da denne tætte plantevækst kan øge skibets energiforbrug med 30-40%. Det er en balancegang at finde effektive stoffer, dvs. tilstrækkeligt giftige uden at gøre for megen skade i øvrigt. Organiske bly-, arsen- og kviksølvforbindelser bruges ikke længere, og organiske tinforbindelser må kun bruges til handelsskibe. Til lystbåde findes blandt andet malinger, der indeholder metallisk kobberpulver.