Antifoni, (gr. anti- + -foni), 1 vekselsange mellem præst og menighed. 2 vekslen mellem syngende el. spillende solister el. orkestergrupper.