Antifonale, liturgisk bog, som indeholder vekselsange til den romersk-katolske kirkes tidebønner. De ældste dateres til 900-t. Udgivelsen af moderne antifonaler indledtes 1912 med Antiphonale sacrosanctae Romanae Ecclesiae pro diurnis horis, der indeholder antifoner, responsorier, hymner o.a. til dagens tidebønner. Til nattens tidebønner (matutin med de tre nocturner) foreligger der kun deludgaver.