Antidepressive lægemidler, lægemidler, der anvendes til behandling af depression, se psykofarmaka.