Antiboreale region, (af gr. anti- og afledn. af boreas 'nordenvind, nord'), marin dyregeografisk region, der omfatter den antarktiske region og de kystnære (litorale) farvande omkring Sydamerika, Sydafrika, Sydaustralien og New Zealand. Disse områder er isolerede indbyrdes og fra den boreale region af land, store vandområder og af klimazoner.