Antibakteriel, (gr. anti- + bakteri- + fr. -el), inden for medicin rettet mod selve bakterierne, ikke mod de af dem udskilte giftstoffer.