Et antennekompleks består af planters klorofylmolekyler, der tjener til at opfange og lede lysenergi og dermed øge udnyttelsen af sollyset til fotosyntese. En klynge af klorofylmolekyler er arrangeret omkring et klorofyl a-molekyle i midten, hvortil lysenergien føres. Hele konstruktionen sidder i grønkornenes (kloroplasternes) stabler af thylakoidmembraner. Se fotosyntese.