Antecipere, (af lat. ante- og capere 'tage, gribe'), foregribe; musikalsk betegnelse for at lade en tone indtræffe før den akkord, den tilhører.