Antecedentia, (lat.), hvad der er gået forud; fortid.