Antartritisk, (af gr. ant- + arthron led), om middel mod gigt tjenligt mod gigt.