Antarktiske region, marin dyregeografisk region, der omfatter de kystnære (litorale) farvande omkring Antarktis og de omkringliggende øer.