Antanairesis, (gr. 'vekselvis subtraktion'), se Euklids algoritme.