ansvarsgennembrud

Ansvarsgennembrud, et ikke lovreguleret udtryk i selskabsretten for de ganske særlige tilfælde, hvor et moderselskab eller en anden hovedaktionær undtagelsesvis kan komme til at hæfte for et konkursramt selskabs gæld. En aktionær kan komme til at betale erstatning til selskabet eller dettes medkontrahenter, men en sådan erstatning falder uden for begrebet ansvarsgennembrud.

Det fremgår af Selskabsloven § 1, at en kapitalejer (aktionæren eller anpartshaveren) kun hæfter over for selskabets kreditorer med sit indskud. Der er næppe i dansk ret adgang til at pålægge en kapitalejer hæftelse, bortset fra tilfælde, hvor dette har udtrykkelig hjemmel i lovgivningen, eller hvor kapitalejeren har pådraget sig et egentligt erstatningsansvar. Se nærmere hæftelsesgennembrud.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig