Anorthit, (af gr. a- 'ikke', orthos 'ret(vinklet)' og -it), hvidt eller gråt mineral med glasglans, hårdheden 6-61/2 og massefylden 2,8 g/cm3. Det krystalliserer triklint og har sammensætningen CaAl2Si2O8. Mineralet udgør plagioklasseriens Ca-endeled og forekommer i magmabjergarter med basisk sammensætning samt i skarnbjergarter. Se også feldspat.