Anonymt selskab, (af gr. anonymos, af a- 'uden' og onyma 'navn'), fællesbetegnelse for aktieselskaber og anpartsselskaber, der fremhæver, at selskabets aktionærer eller anpartshavere ikke hæfter for selskabets gæld, men er "anonyme", så alene selskabsformuen hæfter for den. Betegnelsen bruges ikke mere i Danmark, men er i visse andre lande stadig anvendt som betegnelse for et aktieselskab — således i Frankrig: société anonyme.