Anonym, (gr. an- + -onym), 1 (adj.), uden angivet navn; navnløs; som ingen lægger mærke til. 2 (sb.), anonym forfatter; anonymt skrift.