Anomali, udtryk for geokemiske og geofysiske afvigelser fra det forventede eller normale i et område. Koncentrationen af malmmineraler i en forekomst er et eksempel på en geokemisk anomali. Koncentrationen af magnetiske mineraler er en magnetisk eller geofysisk anomali. Se prospektering.