Annullation, (af lat.), tilintetgørelse; ophævelse af gyldighed; omstødelse.