Annuitetsmetode, metode til vurdering af fordelene ved en investering. Se investeringskalkule.