Announcer, (eng., af announce gøre offentligt kendt), en, som i radio el. tv bekendtgør programmer mv.; speaker.