Annotation, adnotation, vedtegning eller anmærkning på et dokument e.l.