Annoncere, (af fr. annoncer, af lat. annuntiare forkynde, af ad- + nuntius budbringer, budskab), bekendtgøre i en annonce; anmelde; forkynde.