Annelgræs, Puccinellia, slægt i græsfamilien med tre arter i Danmark, især på strandenge, mens der på Grønland forekommer flere andre arter. Strandannelgræs (Puccinellia maritima) er en vigtig foderplante for marskens får. Græsserne minder om svingel eller rapgræs, men kendes bl.a. på de butte, hvælvede dækblade.