Annektere, (af lat. annectere, af ad- + nectere knytte), indlemme; udgive for sit eget.