Annater, (af lat. annatae 'årspenge', af annus 'år'), oprindelig bispers ret til et års indtægt fra ledige præbender. Fra 1300-t.s slutning en regelmæssig afgift til paven for kirkelige indvielser.