Annalist, (af lat. annalista), en, der giver sig af med annalistisk historieskrivning.