Anmærkning, juridisk betegnelse for tinglysningspåtegning. Anmærkning gives især om fejl i den angivne prioritetsstilling, se retsanmærkning.