Anlægsudgift, udgift til erhvervelse af anlægsaktiver, hvis levetid strækker sig ud over anskaffelsesåret. Ved opgørelsen af en virksomheds årlige underskud fordeles anlægsudgiften over flere år, se afskrivninger og årsregnskab. Om offentlige anlægsudgifter, se kommunaløkonomi og den offentlige sektors finanser.