Anlægsaktiver, aktiver, som erhverves med henblik på en anvendelse, der strækker sig over flere regnskabsperioder. De kan opdeles i materielle anlægsaktiver, fx fast ejendom og maskiner, immaterielle anlægsaktiver, fx patenter, og finansielle anlægsaktiver, fx værdipapirer. Se årsregnskab.