Anlæg, arveanlæg, generel betegnelse for gener, bruges især inden for avlsarbejdet med husdyr. Der skelnes mellem anlæg for kvalitative og kvantitative egenskaber. Kvalitative egenskaber er fx farve, hornethed og visse arvelige sygdomme, som bestemmes af et enkelt gen, og som stort set er upåvirkede af miljøet, fx foderkvaliteten. De kvantitative egenskaber, fx kødkvalitet, styres af mange gener, hver med en given effekt på den aktuelle egenskab. Forskelle i miljøet har ofte stor effekt på denne type egenskaber. Se også heritabilitet.