Ankenævn, kollegiale organer, der behandler klager, se administrativ rekurs.