Anisotrop, (stof) med forskellige fysiske egenskaber i forskellige retninger; det modsatte af isotrop.