Anisometrisk, (gr. aniso- + metrisk), med ulige mål.