Anisogameter, (gr. aniso- + gamet), kønsceller af forskellig form; det modsatte af isogameter.